Hvad er gestaltterapi?

Gestaltterapi er en oplevelsesorienteret psykoterapi, der har som mål at styrke den enkelte i at finde sin essens og sit selvværd og dermed opnå erkendelsen af sig selv som et unikt, levende og ansvarsbevidst menneske.

Terapiens teoretiske ramme er eksistentialistisk

Den viser sig ved, at terapeutens overbevisning er, at der findes nogle fælles grundvilkår for mennesker, som vi kan have brug for at få hjælp og støtte til at håndtere. Vi har et ansvar for vores liv, og vi må hver dag træffe valg, som har betydning for os selv og andre.

Metoden er fænomenologisk

Den viser sig ved, at terapeuten forholder sig åbent og fordomsfrit til den virkelighed, klienten lægger frem. Terapeuten undersøger virkeligheden sammen med klienten i en kontakt, der er præget af ønsket om at hjælpe klienten til at forstå sig selv og sine bevæggrunde på et indsigtsfuldt plan. Kontakten mellem klient og terapeut tager udgangspunkt i det, der sker i nuet.

Den psykologiske teori

Den viser sig i den måde, terapeuten hjælper klienten til at opdage, hvordan han/hun fungerer psykisk, idet dette kendskab ses som en forudsætning for, at vi overhovedet kan vælge retning i livet.
 
Gestaltpsykologien siger noget om organismens måder at opfatte begivenheder og hændelser på. Den fortæller, at vi opfatter i helheder (gestalter), og at der skal noget særligt til, før vi kan ændre disse gestalter - vores måder at tænke, føle og handle på.
Karenn Nielsen | CVR: 26376351 | Algade 22, 2. sal, 4000 Roskilde - Danmark | Tlf.: 61382746 | karennnielsen@gmail.com