Hvad er gruppeterapi?

Et gruppeterapeutisk forløb kan have nogle fordele i forhold til individuel terapi. Gruppen kan bruges som "spejl" for den måde, man reagerer på, og for den måde, man er i kontakt med sig selv og andre på. Det er noget, der har stor betydning, fordi alt finder sted i relation til andre.
 
Vi fødes i relation, vi udvikler os i relation, vi elsker og bliver genelsket i relation, og vi såres og frustreres i relation til andre. På den måde kan gruppen give meget i den proces, der handler om at blive klogere på sig selv.

Vi kan alle lære noget af at være sammen, fordi vi på mange måder er ens, og alligevel helt unikke. Gruppen er vidne til de fremskridt, den enkelte gør, og det giver som regel rigt udbytte at dele glæde og smerte med hinanden.

Hvordan foregår gruppeterapi?

Som leder af gruppen gør jeg mit bedste for at skabe et trygt og respektfuldt arbejdsrum, hvor der er plads til at være, som man er. Et arbejdsrum, hvor man kan øve sig i at tage flere af sine hengemte sider frem, undersøge dem og måske føje dem til sine ressourcer. På den måde kan man blive mere af den, man inderst inde er.
Samtalen tager altid udgangspunkt i det, der er i fokus her og nu for den enkelte, da det er "her og nu", vi kan ændre på.
 
De fleste af de måder, vi handler på, har deres rødder i fortiden, og i den udstrækning, det er nødvendigt, vil fortiden derfor blive inddraget for at skabe indsigt og forståelse af nutiden.
 
Sessionen begynder med at alle på skift siger noget om, hvad der optager dem lige nu, eller hvad der er hændt siden sidst. Alle giver plads til den, der taler.
 
Derefter er der mulighed for, at én eller flere "arbejder" dybere med det, de finder vigtigt. Sammen undersøger vi betydningen af dette for den enkelte, så det dermed bliver indsigtsgivende. Det er naturligvis den enkeltes ret at sætte grænser for sig selv.
 
Efter arbejdet er der lejlighed til, at de øvrige kan dele deres egne oplevelser. På den måde bliver der opmærksomhed på fællesskab og forskellighed.
Jeg vil efter ønske bruge såvel vejrtrækningsøvelser, tegning, psykodrama, guidede fantasier osv. for at fremme processen.

Regler i gruppeterapi

Alle har tavshedspligt og behandler hinanden med respekt.
Hvis én er forhindret i at komme, giver vedkommende besked til mig eller en af de andre i gruppen.
 
Hele forløbet er bindende, og der bliver ikke givet refusion for betalingen ved afbud.
Mobiltelefoner er slukkede under sessionen, og spisning foregår i pausen.
Inden man binder sig til et gruppeforløb, kan man tale med mig i ca. 1/2 time. Samtalen er gratis.
Karenn Nielsen | CVR: 26376351 | Algade 22, 2. sal, 4000 Roskilde - Danmark | Tlf.: 61382746 | karennnielsen@gmail.com