Supervision

Formålet med supervision er, at vi i dialogen om vores arbejde har mulighed for at blive dygtigere og får mod til at gå nye veje.

Uanset hvor vi er, og hvem vi er sammen med, påvirker vi hinanden. Påvirkningerne i dette felt er det vi undersøger, når vi får supervision. Vi får mulighed for at "se" på os selv, hinanden og vores arbejdsliv med skærpede sanser, så vi får indsigt i måden vi tænker, føler og handler på.

Supervision er at være i dialog med sig selv og andre om, hvad vi gør i dag, og hvordan vi kunne tænke os at handle i morgen.

I supervision arbejder jeg oplevelsesorienteret med det, der er i fokus her og nu - det der giver mening for den enkelte. Sammen sætter vi lys på oplevelsen, så perspektivet bliver udvidet, og det væsentlige træder frem.

Jeg superviserer bl.a. studerende og færdiguddannede psykoterapeuter, grupper af plejepersonale i sundhedsvæsenet, ledere af sorggrupper, psykologer og præster, pædagoger og ansatte i den kommunale administration.
Karenn Nielsen | CVR: 26376351 | Algade 22, 2. sal, 4000 Roskilde - Danmark | Tlf.: 61382746 | karennnielsen@gmail.com